ItalianiLiberi

Italiensk organisation för nationell suveränitet

Fria italienare (Italiani liberi) är en ny italiensk organisation för nationell suveränitet. Organisationen har begärt återinförandet av en italiensk suveränitet hos det italienska parlamentet. Det är ett mål organisationen vill uppnå och under tiden tänker man försöka fördröja införandet av Euron och Nice fördraget.
Italien har alltid uppfattats som ett land där ingen tvivlar på EU. För ett par år sedan fick italienarna till och med glädjen att betala en extra skatt ”för Europa” för att förbättra landets finanser inför inträdet i Euroområdet. Den europeiska integrationen har uppfattats som en nödvändighet och en självklarhet och som ett svar på fascismen i Italien under åren 1929-1943.
Men en idogen kvinna, Professor Ida Magli, har hållit debatten uppe genom sina skarpa analyser och den viktiga boken, ”Tvärtemot Europa - allt vad man inte sagt om Maastricht”, som kom ut 1997 och som sedan tryckts i flera upplagor.
Ida Magli är en välkänd person i Italien framförallt som antropolog. Hennes kritik av EU är i första hand en oro för demokratin och i andra hand för de konsekvenser som förnekandet och utplånandet av folkens integritet kan få.
Ida Magli har nyligen tagit initiativet till en EU-kritisk organisation, Italiani Liberi (Fria italienare) med en egen hemsida med organisationens mål och med en artikel ”Det italienska folket vet inte om att det mist sin suveränitet”. Hemsidan innehåller även kontakt adresser för de som vill gå med i organisationen.

Hemsidan är skriven på italienska, engelska och i vissa delar även svenska.
Skriven av Luise Hemmer Pihl
Utgiven av Lisbeth Kirk

 

SOMMARIO